+31 6 25 06 4001 yvanderwieken@gmail.com

Ongeveer tien jaar geleden ben ik begonnen met het acteren in assessment situaties. Assessments kunnen voor velerlei doeleinden worden ingezet. De primaire focus is over het algemeen het testen van iemands geschiktheid voor een functie. Verder bestaan er ook ontwikkelassessments, waarbij gekeken wordt of en waarin iemand zich verder kan ontwikkelen.

Het doel van rollenspelen is om in een ‘echte’ situatie te kijken hoe iemand reageert op bepaald gedrag en wat iemands voorkeursstijl is. Verder kun je in een rollenspel zien op welke onderwerpen en signalen iemand wel reageert en op welke niet. Deze observaties geven, naast interwiews en andere tests, een beeld van iemand in relatie tot een bepaalde functie.

Het acteren in assessments is wezenlijk anders dan het spelen in een stuk of acteren bij trainingen. Bij een assessment ben je niet bezig iemand iets te leren en ben je niet bezig met je rol, maar is je doel in kaart te brengen hoe iemand ervoor staat en in hoeverre dat aansluit bij een specifieke functie met specifieke vereisten.